Stichting Vrienden van Volksfeest

De stichting, opgericht op initiatief van het hoofdbestuur van de vereniging, richt zich vooral op particulieren en ondernemers die de Vereeniging Volksfeest een warm hart toedragen.

Een schenking of sponsorbijdrage aan de stichting is vanwege de ANBI status fiscaal een stuk aantrekkelijker dan een donatie rechtstreeks aan de vereniging. Met andere woorden een netto gelijke betaling aan de stichting levert uiteindelijk een hogere bijdrage op aan bijvoorbeeld bloemencorso of kinderspelen.

Eenmalige schenking
Een gewone schenking of gift kunt u doen door overmaking op rekeningnummer IBAN: NL12 INGB 0006069288 van het door u beoogde bedrag onder vermelding van ‘gift’ of ‘schenking’.
Omdat de Stichting Vrienden van de Vereeniging Volksfeest door de belastingdienst is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), is deze schenking aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
U mag schenkingen aftrekken voor zover deze meer dan 1% (de drempel) en niet meer dan 10% (het maximum) van uw inkomen bedragen. Uw belastingvoordeel is afhankelijk van het belastingtarief waaronder u valt.

Lijfrenteschenking
Als u een schenking aan de Stichting Vrienden van de Vereeniging Volksfeest doet voor ten minste vijf jaar, is de schenking in zijn geheel (dus zonder drempel en maximum) aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Afhankelijk van het belastingtarief waaronder u valt, kan het belastingvoordeel voor u oplopen tot 52%. Voorwaarde is wel dat de schenking in een notariële akte wordt vastgelegd.

Voorbeeld:
U doneerde de afgelopen jaren ieder jaar € 100,– aan het Volksfeest.
Vanaf nu doet u een lijfrenteschenking van € 200,– per jaar aan de Stichting Vrienden van de Vereeniging Volksfeest. Deze schenking kost u per saldo € 100,– maar levert netto € 200,– voor bijvoorbeeld bloemencorso of kinderspelen op.
Op deze wijze helpt u samen met de fiscus een aardig handje mee aan het jaarlijks Volksfeest.

Informatie en advies
Voor meer informatie en vrijblijvend advies kunt u contact opnemen met Erik Oostrik:
erikoostrik@hetnet.nl
0543 548 888

Voor algemene informatie van de belastingdienst over giften www.belastingdienst.nl/giften

Stichting Vrienden van de Vereeniging Volksfeest

Lekstraat 13
7103 JS Winterswijk
KvK 09186250

Gegevens ANBI

Naam: Stichting Vrienden van Vereeniging Volksfeest
Fiscaal nummer:819841535
KvK-nummer: 09186250

Contactgegevens:
Stichting Vrienden van Vereeniging Volksfeest
Lekstraat 13
7103 JS Winterswijk

De doelstelling:
Het statutaire doel:
1 De stichting heeft ten doel:
De promotie, intandhouding, en verbetering van de jaarlijks voor alle inwoners van Winterswijk en omgeving door de Vereeniging Volksfeest te Winterswijk te organiseren:
– Vieringen van verjaardagen van de leden van het Koningshuis.
– Vieringen of herdenkingen van andere Nationale gebeurtenissen.
– Traditionele Volksfeestdagen.
– Culturele manifestaties.
– Bloemencorso.
– Kinderspelen.
En voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
2 De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verschaffen van financiële middelen die nodig zijn het hierboven beschreven doel te bereiken

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: dhr. E.J. Oostrik
Secretaris: dhr. R. Droppers
Penningmeester: dhr. B.L.J. Konings

Het beloningsbeleid:
De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Verslag activiteiten:
2010 – 2017
– promoten van (lijfrente)schenkingen aan de stichting via website en flyers
2013 – 2017
– ondersteuning bij huiscollecte Vereeniging Volksfeest
– ondersteuning bij giften o.a. ter gelegenheid van 125-jarig bestaan Vereeniging Volksfeest

Financieel verslag:
2012
Inkomsten € 900,- schenking Vereeniging Volksfeest
Uitgaven € 363,- diverse kosten voor verzending poststukken en overige administratieve lasten

2013
Inkomsten € 4.553,- diverse schenkingen
Uitgaven € 81,- overige administratieve lasten

2014
Inkomsten € 350- diverse schenkingen
Uitgaven € 99,- overige administratieve lasten

2015
Inkomsten € 22.250 diverse schenkingen
Uitgaven € 6.101,- uitgaven conform statutaire doelstellingen en overige administratieve lasten

2016
Inkomsten € 250,- schenking
Uitgaven € 15.107,79 uitgaven conform statutaire doelstellingen en overige administratieve lasten

2017
Inkomsten € 17.876,- diverse schenkingen en rentebijschrijving
Uitgaven € 109,10 overige administratieve lasten