Steun het Volksfeest

Een corsowagen bouwen kost geld, veel geld!

Jaarlijks collecteren de 90 bestuursleden van de Vereeniging Volksfeest Winterswijk huis aan huis en het geld dat zij ophalen komt 100% ten goede aan het bloemencorso en de kinderspelen.

Het subsidiebedrag dat iedere corsobouwer ontvangt wordt naar eer en geweten verdeeld door de technische commissie die hiervoor een formule heeft ontwikkeld.
Voor veel corsobouwers blijft het moeilijk de financiën sluitend te krijgen en worden er creatieve oplossingen gevonden (kweek eigen bloemen, sponsoren Winterswijkse MKB)

Het Bloemencorso kan kortom niet zonder uw bijdrage.

Heeft u de collecte gemist en/of wilt u financieel bijdragen? Uw gift kunt u storten op rekeningnummer: IBAN NL71INGB0005025088 of direct via deze link via Ideal overmaken o.v.v. donatie via website.

Word lid van Vereeniging Volksfeest

U kunt ook lid worden van Vereeniging Volksfeest door € 50,00 te storten op rekeningnummer: IBAN NL71INGB0005025088 o.v.v. Lidmaatschap Vereeniging Volksfeest gevolgd door uw naam, adres en woonplaats. Info: volksfeest@kpnmail.nl