Volksfeest

Het Volksfeest vindt ieder jaar plaatst op de laatste vrijdag en zaterdag van augustus. In 2018 is dat op vrijdag 24 augustus en zaterdag 25 augustus.

Volksfeest Winterswijk heeft landelijke erkenning als immaterieel cultureel erfgoed. Volksfeest Winterswijk voldoet aan de gestelde eisen van een levende traditie die van generatie op generatie wordt doorgegeven door de gemeenschap. Bekende onderdelen van het Volksfeest zijn de leden van de muziekcommissie die in jacquet voor de muziek lopen, het bloemencorso en het afmelden van
de muziek in de grote tent op de markt.

Wilt u informatie of hebt u op- of aanmerkingen, neem dan contact op met het secretariaat van de Vereeniging Volksfeest: volksfeest@kpnmail.nl

Wij maken u er op attent dat deelnemen aan activiteiten van Vereeniging Volksfeest op eigen risico is.
Wij verzoeken u vriendelijk de feestelijkheden op te luisteren door het uitsteken van de nationale vlag.

Eventuele geschillen worden behandeld door het Dagelijks Bestuur.