Volksfeest

Over het Volksfeest

Volksfeest Winterswijk heeft landelijke erkenning als immaterieel cultureel erfgoed. Volksfeest Winterswijk voldoet aan de gestelde eisen van een levende traditie die van generatie op generatie wordt doorgegeven door de gemeenschap.

Bekende onderdelen van het Volksfeest zijn de leden van de muziekcommissie die in jacquet voor de muziek lopen, het bloemencorso en het afmelden van de muziek in de grote tent op de markt.

Wij maken u er op attent dat deelnemen aan activiteiten van Vereeniging Volksfeest op eigen risico is.
Tijdens het feest worden door onze fotografen foto’s gemaakt. Deze kunnen gebruikt worden voor promotionele doeleinden.

Wij verzoeken u vriendelijk de feestelijkheden op te luisteren door het uitsteken van de nationale vlag.

Wilt u informatie of hebt u op- of aanmerkingen, neem dan contact op met het secretariaat van de Vereeniging Volksfeest: volksfeest@kpnmail.nl. Eventuele geschillen worden behandeld door het Dagelijks Bestuur.