Viering 75 jaar Vrijheid en Vrede gaat niet door [persbericht]

De geplande ‘Viering 75 jaar Vrijheid en Vrede Winterswijk’ op 26 april, georganiseerd door Vereeniging Volksfeest en Muziekvereniging Excelsior kan helaas geen doorgang vinden. Na intensief overleg met enkele vertegenwoordigers van de Marktvereniging Winterswijk is de organisatie tot de slotsom gekomen dat, gezien de grootte van het evenement, het organiseren op de zuidzijde van de Markt niet mogelijk wordt gemaakt.

Op verzoek van de gemeente Winterswijk dienden de organisatoren afgelopen september hun plannen in voor een grootse viering van 75 jaar vrijheid. Deze viering voor alle inwoners van Winterswijk zou, samen met Duitse deelnemers en bezoekers, plaatsvinden op de markt, het hart van Winterswijk. Over de gehele dag zou er een programma voor jong en oud en aan beide zijden van de kerk zijn. De organisatie vindt het buitengewoon jammer dat ze alle partijen die hun medewerking reeds hebben toegezegd nu moeten afzeggen. Het gaat hierbij onder andere om de Nederlandse en Duitse jongeren die zich hebben aangemeld voor deelname aan het Euregionaal Jeugdorkest, de 10 Nederlandse en Duitse orkesten, vele historische geallieerde legervoertuigen, een overvliegende Spitfire, theatergroepen en vele anderen die hun medewerking hebben toegezegd aan de Vrijheidsparade en de vele artiesten en muzikanten die zouden optreden tijdens het Vrijheidsconcert.

Reden voor de annulering is de beschikbaarheid van de Markt. Voor de organisatie is het onmogelijk een dusdanig grootse viering te organiseren, zonder enkele dagen van te voren voorbereidingen op de zuidzijde van de Markt te treffen. Voor de organisatoren was het doorgaan van de warenmarkt op zaterdag 25 april, de dag voorafgaand aan de viering, continue het uitgangspunt. Er zijn in overleg met het bestuur van de Marktvereniging Winterswijk vele opties onderzocht. Het eerste voorstel was het verplaatsen van de warenmarkt aan de zuidzijde naar een andere locatie, bijvoorbeeld deels uitwijken naar de aanliggende parkeerplaatsen aan de Wheme. Nadat duidelijk werd dat dit geen optie was, heeft de organisatie er alles aan gedaan om alternatieven te bedenken waarmee de Marktvereniging in zou kunnen stemmen: de warenmarkt zou deels plaats kunnen vinden onder de grote overkapping van 30 x 50 meter. Deze overkapping was onder andere wenselijk om voor oudere bezoekers overdekte zitplaatsen te realiseren. Later zijn voorstellen gedaan voor een kleinere overkapping of in plaats van een overkapping zou er uitsluitend een podium worden geplaats van 10 x 20 meter. In het laatste voorstel zouden nog slechts 5 marktkramen verplaatst moeten worden naar een wellicht minder gunstige plek. Helaas was het antwoord van de Marktvereniging op ieder voorstel “nee”. Ondanks bemiddeling van Wethouder Aalderink en Burgemeester Bengevoord wasiedere vorm van medewerking voor de Marktvereniging onbespreekbaar.

Door de organisatoren is voortdurend gezocht naar alternatieven, zoals verplaatsen van de gehele viering naar Theater de Storm of het Scholtenbrug Park. Ook zijn opnieuw de mogelijkheden voor verplaatsing naar 5 mei onderzocht. Verplaatsing bleek echter praktisch en organisatorisch niet mogelijk. Het gebruik van de Markt als locatie is essentieel in het totale programma. Vanwege de sfeervolle entourage van de Markt, waaronder de kerk, omliggende horeca en terrassen. Maar ook de mogelijkheid om een integraal programma te bieden voor zowel jong als oud, namelijk aan de noordzijde van de Markt afwisselend Nederlandse en Duitse bandjes in samenwerking methorecasamenwerkingsverband ‘De Smaakmakers’, en aan de zuidzijde de parade en een concert. Met de koopzondag in de speciaal versierde winkelstraten en de aansluitende kermis rondom het Raadhuis, maakt dat er geen andere geschikte locatie is dan de kern van het centrum, de Markt.

De organisatie betreurt de uitkomst enorm en heeft de organisatie van het evenement teruggegeven aan de gemeente en zal de toegezegde subsidiebijdrage intrekken. Het is zowel voor de inwoners van Winterswijk en onze Euregionale gasten, als ook voor de honderden Nederlandse en Duitse deelnemers die graag hun medewerking hadden willen verlenen aan deze viering, als ook de horeca, en de vele vrijwilligers die al maanden vele uren vrije tijd in het evenement investeren, spijtig dat het zo is gelopen. De organisatie ziet het als een gemiste kans om Winterswijk in de regio wederom positief op de kaart te zetten.

Voor meer informatie: graag per mail aan info@volksfeest.nl