Privacy Policy

Vereeniging Volksfeest is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop Vereeniging Volksfeest persoonsgegevens verwerkt van bezoekers van onze website.

Uiteraard worden persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt Vereeniging Volksfeest zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor Vereeniging Volksfeest uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar dienstverlening verzamelt en verwerkt Vereeniging Volksfeest persoonsgegevens van u:

  • Wanneer u contact heeft met Vereeniging Volksfeest. Dit contact kan telefonisch zijn, maar hieronder verstaan wij ook indien u ons via e-mail benadert, het contactformulier invult, u aanmeldt voor nieuwsbrieven of ons via social media benadert;

Recht van verzet

Indien u in het geheel geen prijs stelt op informatie over Vereeniging Volksfeest, dan kunt u een e-mail sturen aan ons via secretariaat@volksfeest.nl.

Gebruik van persoonsgegevens door derden

Vereeniging Volksfeest staat niet toe dat persoonsgegevens door derden worden gebruikt.

Social Media

Vereeniging Volksfeest gaat graag in dialoog over haar organisatie. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden. Vereeniging Volksfeest behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan discussies en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, Vereeniging Volksfeest (persoons-) gegevens vast zal leggen. Deze zullen uiteraard in overeenstemming met dit privacy beleid worden verwerkt. Vereeniging Volksfeest is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan zijn social media kanalen of de content op zijn social media kanalen.

Gebruik van cookies

Vereeniging Volksfeest maakt bij het bezoeken van haar website gebruik van cookies. Dit is een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of in de sessie van uw browser staat. In het cookie statement op onze website leest u alles over het gebruik van cookies door Vereeniging Volksfeest.

Website van Vereeniging Volksfeest en andere websites

Op de websites van Vereeniging Volksfeest treft u mogelijk links aan naar andere websites. Vereeniging Volksfeest kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Vragen

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan:
Vereeniging Volksfeest
t.a.v. het Algemeen Bestuur
Laan van Napoleon 11
7101 PK WINTERSWIJK

Wijzigingen

Vereeniging Volksfeest behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien Vereeniging Volksfeest een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop Vereeniging Volksfeest uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website of in nieuwsbrieven.