Volksfeestlied 1945

Vlak na de bevrijding is dit lied ten gehore gebracht.

Een aardige anekdote is dat de (her-)plaatste klokken in de Jacobstoren worden genoemd.
De melodie is niet orgineel (de watergeus staat voor Den Briel).

Dit lied komt uit het archief van de plaatselijke museumvereniging/Vereeniging Volksfeest en krijgt een plek in de komende
expositie. Klik hier voor meer informatie hierover

Hieronder het ingescande originele lied: