Geschiedenis ringsteken

Tijdens het volksfeest in augustus 1888 is er al een paarden evenement door de Vereeniging Volksfeest, nog voordat de Vereeniging officieel was opgericht, georganiseerd. Het ging toen om een optocht te paard met daarna een harddraverij. De harddraverij moet op vrijdag 31 augustus 1888 op een daarvoor goed ingerichte zandweg hebben plaats gevonden.

Dan zijn er jaren lang geen noemenswaardige evenementen met paarden tot 1897. Op maandag 30 augustus 1897 begon er ’s morgens om 9 uur vanaf de markt een optocht te paard met muziek. Na afloop was er ringsteken te paard. Dit is de eerste keer dat er schriftelijk melding over ringsteken te paard in de archieven is te vinden. Vervolgens zijn er weer jaren lang geen noemenswaardige evenementen op paarden gebied, tot 1911.
Vanaf het volksfeest in augustus 1911 is ringsteken te paard een jaarlijks terugkerend evenement.
In de jaren 1914 tot en met 1918 en ook in de jaren 1939 tot en met 1944 waren er geen volksfeesten en was er dus ook geen ringsteken te paard.

In 1988, het jaar waarin de Vereeniging Volksfeest 100 jaar als officiële vereniging bestond, is er voor het eerst, op 30 april dus op Koninginnedag, een paardenmarkt door de Vereeniging georganiseerd. Door de grote belangstelling is dit vervolgens een jaarlijks terugkerend gezellig evenement op Koninginnedag geworden. Alleen in 2001 is de paardenmarkt en ook het ringsteken te paard, vanwege de mond-en-klauwzeer crisis niet door gegaan.
In 1989 is het ringsteken te paard om praktische redenen o.a. de combinatie met de paardenmarkt en ook om meer invulling van evenementen op de Koninginnedag te hebben van augustus naar april verplaatst.
Er zijn in april betere mogelijkheden om aansluitend aan het ringsteken ook andere leuke paardenevenementen of show’s te organiseren zodat aan de ochtend van Koninginnedag een prachtige invulling kan worden gegeven.
Het programma van de volksfeesten in augustus was door het steeds groter geworden bloemencorso erg vol geworden, waardoor praktische problemen ontstonden, zodat het verplaatsen van het ringsteken een mooie oplossing was.

De paardenmarkt wordt samen met leden van de vereniging “Oud Gerij” en enkele mensen op persoonlijke titel vanwege hun grote kennis van paarden georganiseerd.