Lintjes voor 2 leden van Vereeniging Volksfeest Winterswijk

Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd u te benoemen tot… klonk het dinsdag tot 2x toe.

Gerrit Hesselink, 38 jaar lid, en Gé Oonk, 41 jaar lid, werden namelijk voor hun jarenlange inzet voor Vereeniging Volksfeest koninklijk onderscheiden door burgemeester Joris Bengevoord.
In een bijzondere bestuursborrel wordt hier dinsdagavond in Theater de Storm uitgebreid bij stilgestaan.

De familie Hesselink is al sinds de beginjaren van de vereniging prominent aanwezig.
Gerrit Hesselink is de 5e in lijn en sinds 1984 als algemeen bestuurslid in diverse rollen actief binnen de vereniging, met name in de optochtcommissie en bij de kinderspelen.

In 1981 werd Gé Oonk geïnstalleerd als algemeen bestuurslid en in de beginjaren heeft hij zich ingezet voor de kinderspelen, het vogelschieten en in de muziekcommissie.
In 1995 trad hij toe tot het hoofdbestuur en werd hij voorzitter van de muziekcommissie en vanaf 2014 heeft hij zitting in het dagelijks bestuur waarbij hij de functie van penningmeester vervult.

Voor zijn 40-jarig bestuurslidmaatschap kreeg Gé Oonk tevens een erepenning en oorkonde uitgereikt van de Koninklijke bond van Oranjeverenigingen.