Afhalen der Vaandels

ten huize van de President, de heer H.C. Smit, Eelinkes 51.
Vertrek met vaandels en bestuur naar de Paardenmarkt. 

Afhalen der Vaandels