Festiviteiten rondom Koningsdag 2021 gaan niet door

Het bestuur van Vereeniging Volksfeest heeft definitief besloten dat de Koningsdagfestiviteiten met kermis in Winterswijk ook dit jaar niet doorgaan.

Aanleiding voor dit besluit is het bericht dat de Veiligheidsraad van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland heeft besloten dat tot 6 mei a.s. geen grootschalige evenementen zijn toegestaan.
De Vereeniging Volksfeest zal dit jaar daarom opnieuw geen enkele fysieke festiviteit of activiteit rond Koningsdag organiseren. Wel zal in samenwerking met de Winterswijkse muziekverenigingen en de gemeente Winterswijk een digitaal concert worden georganiseerd. Nadere mededelingen volgen hierover.

Niet alleen voor alle Winterswijkers, maar zeker ook voor iedereen die betrokken is bij de organisatie van Koningsdag een grote teleurstelling. Echter een onvermijdelijk besluit, waarover alle betrokkenen geïnformeerd zijn, dan wel de komende dagen geïnformeerd worden.

Het goede nieuws is dat de Vereeniging Volksfeest inmiddels wel begonnen is met de organisatie van het Volksfeest op 26 t/m 29 augustus. Uiteraard zijn we hierbij nog steeds afhankelijk van de maatregelen die dan gelden en blijft het spannend qua vooruitzichten. We hebben echter besloten om er vol voor te gaan en voor de Winterswijkse bevolking opnieuw, voor zover is toegestaan, een prachtig feest te gaan organiseren. We houden iedereen via onze website www.volksfeest.nl op de hoogte van de ontwikkelingen.