Een bloemencorso met niet alleen maar bloemen

2019: een uitdagend jaar voor de bouwers van de bloemencorso Winterswijk. Het corso valt dit weekend samen met de corso’s van Zundert en Beltrum. Dit houdt in dat we in principe met tekorten in dahlia’s rekening moeten houden. Tel daar bovenop de nodige nadelige gevolgen van bijvoorbeeld weer, ziektes of andere natuurlijke factoren en de uitdaging is compleet.

Er wordt gebouwd in de categorieën A tot en met E, en in totaal hebben zij 3.150 kratten besteld. Voor de ‘kleinere’ wagens (C, D en E) bestaat er een garantielevering, dit betekent dat zij in principe alles geleverd krijgen wat ze bestellen. De eventuele tekorten moeten worden opgevangen in de A en B-categorie. 

Helaas is 2019 een jaar met enorme tekorten. Voor de A en B wagens bedraagt het overall tekort aan dahlia’s gemiddeld circa 50%! Hierdoor zijn de wagens aangewezen op de inzet van alternatieven, waarbij de 6 A-wagens nog voor een deel konden terugvallen op de opbrengst van een eigen dahlia veld. Afhankelijk van de bloemsoort op het eigen veld konden de wagens eventuele tekorten soms iets verminderen. 

De bloemencommissie heeft de wagenbouwers in het begin van de zomer gewaarschuwd voor tekorten die waren te verwachten en om de inzet van alternatieven te onderzoeken. Derhalve zullen de A- en B-wagens rondrijden met het gebruik van alternatieven. Hierin zien we de creativiteit en inventiviteit van de corsogroepen weer terug.