Afscheid leden en installatie nieuwe leden


Wim Lobeek onderscheiden

Henk Walfoort 25 jaar lid !

Gé Oonk nieuw lid dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van Vereening Volksfeest heeft een ‘nieuw’ gezicht. Nou ja, nieuw…. Gé Oonk is al 33 jaar lid van het algemeen bestuur en was de afgelopen 19 jaar voorzitter van de Muziekcommissie.
 
Voor velen is Gé dan ook al een ‘oude’ bekende. De grootste verandering die zijn nieuwe functie met zich meebrengt is volgens Gé zijn plek. “Voortaan loop ik dus niet meer voor de muziek uit, maar rij ik in de koets achter de muziek aan.”
 
Het was vertrekkend DB-lid Gerrit Bultman die Gé vroeg om zijn taken als penningmeester na 14 jaar van hem over te nemen. Een vraag waar Gé toch even over na moest denken. “Ik was eigenlijk helemaal niet bezig met iets anders. Ik heb het dan ook eerst thuis met mijn vrouw en mijn zoons overlegd.
 
Een plek in het Dagelijks Bestuur is toch wel wat formeler en brengt meer verplichtingen met zich mee, zoals het afhalen van de vaandels, het bezoeken van de kinderspelen en het Keizerschieten. De betrokkenheid bij het hele verhaal gaf uiteindelijk de doorslag”, aldus Gé Oonk.
 
Toekomst Zijn grootste opgave als penningmeester vindt Gé het  nancieel gezond houden van de vereniging. Daarover zegt hij: “We moeten zien dat we met de opbrengst van de collecte het prijzengeld voor het corso en de organisatie van de kinderspelen kunnen blijven bekostigen.
 
Daarnaast moeten we ook naar de toekomst kijken. We zijn bijvoorbeeld in overleg met de gemeente om de bomen op de Markt te vervangen door verrijdbare bakken met bomen. Zo kunnen we de Markt nog beter benutten en kunnen we er zowel aan de noordzijde, als aan de zuidzijde een gezellig feest van maken.”

Jubilarissen en Bondsvlag

Hieronder een fotoimpressie van de laatste vergadering voor het volksfeest van 2013.

Hierbij worden dhr. Eddy te Loo voor 25 jaar lidmaatschap en dhr. De Wassink voor 40 jaar lidmaatschap gehuldigd. Tevens ontving dhr. De Wassink de erepenning van de Bond van Oranjeverenigingen.

De Bond van Oranjeverenigingen overhandigde tevens de officiele bondsvlag en er wordt door Wegener de jaarlijkse volksfeestkrant overhandigd aan de president van Vereeniging Volksfeest, dhr. Hans Smit.